Máy xét nghiệm huyết học tự động 36 thông số

Liên hệ Còn hàng

Model: Pentra XLR

Hãng SX: Horiba-Nhật

Nước SX: Pháp

Phân nhóm TT14BYT: Nhóm3

    popup

    Số lượng:

    Tổng tiền: