Máy xét nghiệm huyết học 26 thông số

Liên hệ Còn hàng

Model: Pentra ES60

Hãng SX: Horiba -Nhật

Nước SN: Pháp

Phân nhóm TT14BYT: Nhóm 3

    popup

    Số lượng:

    Tổng tiền: