Máy xét nghiệm huyết học 19 thông số

Liên hệ Còn hàng

Model: ABX Micros ES60

Hãng sx: Horiba-Nhật

Nước SX: Pháp

Phân nhóm TT14: Nhóm 3

    popup

    Số lượng:

    Tổng tiền: