Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số

Liên hệ Còn hàng

Mocel: ABX Micros 60

Hãng SX: Horiba-Nhật

Nước SX:Pháp

Phân nhóm TT14/BYT: Nhóm3

    popup

    Số lượng:

    Tổng tiền: