Hệ giá trị

Tầm nhìn

"Trở thành công ty chuyên cung cấp giải pháp về y tế"

Sứ mạng

"Cung cấp sản phẩm có chất lượng và phù hợp cơ sở y tế ở việt nam"

Giá trị cốt lõi

"Hài hòa lợi ích các bên"

Sologan

"Chung tay vì sức khỏe cộng đồng"

Triết lý kinh doanh

"Làm tốt ngay từ đầu"

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: