Hoá chất xét nghiệm Covid19 - Realtime - PCR

Liên hệ Còn hàng

Hãng sản xuất: Adatils

Nước sản xuất: Italya

MOLgen - SARS-CoV-2 Real Time RT-PCR Kit

Bộ công cụ RT-PCR, MOLgen SARS-CoV-2 được sử dụng để phát hiện định tính Coronavirus (SARS-CoV-2), bằng cách phiên mã ngược (RT) và phản ứng chuỗi polymerase (PCR) từ RNA chiết xuất từ ​​đường hô hấp của người với các bệnh phẩm như gạc mũi họng, gạc hầu họng, bệnh phẩm nước bọt và dịch rửa phế quản phế nang (BALF).

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm

Mẫu & Phương pháp

Đóng gói

Đơn vị tính

SARS – CoV 2 (S) – 4 Gene

Nước bọt, Gạc mũi họng, Gạc hầu họng, Dịch rửa phế quản phế nang (BALF)

100 test

Hộp

SARS –CoV 2 – 3 Gene

Nước bọt, Gạc mũi họng, Gạc hầu họng, Dịch rửa phế quản phế nang (BALF)

100 test

Hộp

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: