Danh mục hóa chất đông máu

Liên hệ Còn hàng

Hãng sản xuất: Tokra

Nước sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ

Phân nhóm TT14/BYT: Nhóm 6

STT Test chính Mã hàng Tên hàng Quy cách đóng gói ĐVT
Hóa chất đông máu cho máy phân tích đông máu bán tự động (MT1C/MT4C/Bera)
1 PT MTI-1005 PT with Calcium 10x4ml Hộp
2 APTT MTI-1008 APTT Elagic 10x4ml Hộp
3 MTI-1010 Calcium Chloride 10x4ml Hộp
4 Fbg MTI-1013 Fibrinogen 5x2ml Hộp
5 Cuvette MTI-3013 MTI Cuevette 1000 cái Hộp
6 Rửa MTI-3005 Washing solution 500 ml Hộp
7 Control MTI-1001 Plasma Control I 10x1ml Hộp
8 MTI-1002 Plasma Control II 10x1ml Hộp
9 MTI-1003 Plasma Control III 10x1ml Hộp
10 Vật tư MTI-3002 Ball Dispenser 1 cái Hộp
11 MTI-3011 MTI Pipette 1 cái Hộp
Hóa chất đông máu cho máy phân tích đông máu tự đông Novae
1 PT MTI-1100 PT ThromboPlast 10x4ml Hộp
2 APTT S MTI-1120 APTT S 10x5ml Hộp
3 MTI-1122 APTT EA 10x5ml Hộp
4 TT MTI-1190 TT Thrombin Time 10x1ml Hộp
5 Fbg MTI-1140 Fibrino 5x2ml Hộp
6 Cuvette MTI-3100 Auto Inst. Cuevette 4500 Hộp
7 Rửa MTI-3005 Washing solution 500 ml Hộp
8 Calibrator MTI-1300 Calibration Plasma 10x1ml Hộp
9 Control MTI-1320 N. Control 10x1ml Hộp
10 MTI-1321 A. Control 10x1ml Hộp
11 MTI-1322 EA. Control 10x1ml Hộp
popup

Số lượng:

Tổng tiền: