Danh mục hóa chất đông máu Torka

Liên hệ Còn hàng

Hãng sản xuất: Tokra

Nước sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ

Phân nhóm TT14/BYT: Nhóm 6

STT

Test chính

Mã hàng

Tên hàng

Quy cách đóng gói

ĐVT

Hóa chất đông máu cho máy xét nghiệm đông máu bán tự động 

1

PT

MTI-1005

PT with Calcium

10x4ml

Hộp

2

APTT

MTI-1008

APTT Elagic

10x4ml

Hộp

3

MTI-1010

Calcium Chloride

10x4ml

Hộp

4

Fbg

MTI-1013

Fibrinogen

5x2ml

Hộp

5

Cuvette

MTI-3013

MTI Cuevette

1000 cái

Hộp

6

Rửa

MTI-3005

Cleaning Solution

500 ml

Hộp

7

Control

MTI-1001

Plasma Control I

10x1ml

Hộp

8

MTI-1002

Plasma Control II

10x1ml

Hộp

9

MTI-1003

Plasma Control III

10x1ml

Hộp

10

Vật tư

MTI-3002

Ball Dispenser

1 cái

Hộp

11

MTI-3011

MTI Pipette

1 cái

Hộp

Hóa chất đông máu cho máy phân tích đông máu tự đông

1

PT

MTI-1100

PT ThromboPlast

10x4ml

Hộp

2

APTT S

MTI-1120

APTT S

10x5ml

Hộp

3

MTI-1122

APTT EA

10x5ml

Hộp

4

TT

MTI-1190

TT Thrombin Time

10x1ml

Hộp

5

Fbg

MTI-1140

Fibrino

5x2ml

Hộp

6

Cuvette

MTI-3100

Auto Inst. Cuevette

4500

Hộp

7

Rửa

MTI-3005

Cleaning Solution

500 ml

Hộp

8

Calibrator

MTI-1300

Calibration Plasma

10x1ml

Hộp

9

Control

MTI-1320

N. Control

10x1ml

Hộp

10

MTI-1321

A. Control

10x1ml

Hộp

11

MTI-1322

EA. Control

10x1ml

Hộp

popup

Số lượng:

Tổng tiền: