PaxView ® SARS-CoV-2 MPCR-ULFA Kit

Liên hệ Còn hàng

Tên sản phẩm: PaxView ® SARS-CoV-2 MPCR-ULFA Kit

Hãng sản xuất: Paxgenbio

Nước sản xuất: Hàn Quốc

Phân nhóm TT14/BYT: Nhóm 6

Đặc tính

■ Application of MPCR-ULFA (Multiplex PCR-Universal Lateral Flow Assay) platform technology, a proprietary patented technology
■ The target genes Orf1ab and N gene
■ Limit of detection(LoD) is 50 copies/reaction
■ One-step RT-PCR in a single tube
■ Monitor the entire process including the sample collection, RNA extraction, and RT-PCR through using internal control, Human Rnase P gene
■ Prevention of PCR carry-over contamination using UDG system
■ User-friendly & Simple method
■ Visual check of results (10 to 15 minutes), Easy of use

■ All PCR equipment can be used

Thời gian phản ứng: 2,5 giờ

Mẫu bệnh phẩm: Tăm bông hầu họng, tăm bông mũi họng, đờm và rửa phế quản phế nang (BAL)

Đóng gói: 96 test/hộp

popup

Số lượng:

Tổng tiền: